DTML logo

Нашата мисия е да осигуряват възможности за децата по света да се изгради основа за бъдещето си чрез ангажиране в безплатни образователни дейности, задвижвани от най-съвременните технологии за електронно обучение.