DTML logo

La nostra missió és proporcionar oportunitats per als nens a tot el món per construir una base per al seu futur per participar en activitats educatives gratuïtes alimentats per les tecnologies d'aprenentatge de l'última.

© JAAS Foundation 2016 - 2020