Logo

Vårt uppdrag

Vår vision är att konstruera ett enda kunskapsområde där lärare och pedagoger runt om i världen kan ansluta med elever via on-line massmedia att dela kunskap, sprida kunskaper och antända nyfikenhet i kids runt planeten. Vi anser att utbildning förvandlar liv och återskapar ekonomier. I vår tideräkning, ska alla ha möjlighet att lära.

Barnen i Afrika

Utbildning förändrar liv

Vi anser att utbildning förvandlar liv och återskapar ekonomier. I vår tideräkning, ska alla ha möjlighet att lära. Vårt uppdrag är att erbjuda möjligheter för barn runt om i världen att bedriva utbildningsverksamhet för att bygga en grund för deras framtida liv.


Tillgång till utbildning är avgörande

Vi är säkra på att, medan lokala stöd är viktigt, bara kunskap och utbildning kan vända ekonomier och nationer runt. Tillgång till grundläggande utbildning från en ung ålder är avgörande för framgång i något land. Endast investeringar i barns framtid kan göra en verklig, varaktig skillnad.

Tillgång till utbildning är avgörande

Gå med i vårt projekt

Registrera dig

Jag är en potentiell student och vill gå med i en gratis långväga utbildningsprogram  

Registrera dig

Jag är volontär och skulle vilja dela min kunskap och hjälpa barn i världen

Gör en donation

Jag är fadder och vill stödja din sak genom att göra en donation

Prenumerera på vår maillista